Úvodní informace |  Kontakt |  Prováděné úkony |  Fotogalerie |  Napište nám

Úvodní informace


Provádíme operace a poradenství v oboru plastické a estetické chirurgie, nabízíme kompletní péči. Naším cílem je používání nejnovějších postupů, diagnostických a chirurgických metod.


Ošetřující lékaři:

MUDr. Tomáš Ventruba
MUDr. Eva Šteflová

Adresa

Sanatorium ART spol, s.r.o., Mánesova 24 / 3, 370 01 Č. Budějovice

Telefon:

+420 386 350 793

E-mail:

sanatoriumart@sanatoriumart.cz

Ordinační hodiny:

Pondělí - Pátek: dle domulvy


Oddělení plastické a estetické chirurgie ART Sanatoria je specializováno na operace, které řeší kosmetické problémy, operace napravující projevy stárnutí, vrozené či poúrazové odchylky vzhledu.

Zaměření našeho oddělení odpovídá nadstandardní vybavení celé budovy ART Sanatoria, které je situováno v centru Českých Budějovic v parkové zóně s možností parkování i dopravy MHD. V budově je ambulantní část, kde jsou prováděna vyšetření, konzultace, aplikace injekcí a ošetření malých kožních lézí a zákrokový sál pro rozsáhlejší výkony.
Vybavení zákrokového sálu odpovídá nejnovějším medicínským požadavkům a klientům zajišťuje maximální péči a pohodlí a soukromí.

Během vyšetření a konzultace je každý pacient seznámen podrobně s problematikou výkonu, operační technikou a reálnými možnostmi k dosažení výsledku.

Operační výkony jsou prováděny v místním znecitlivění, svodné či celkové anestézii. Způsob znecitlivění je volen dle typu operačního výkonu, zdravotního stavu pacienta a se zřetelem na jeho přání. Celková anestézie (narkosa) je vedena specialisty v oboru anesteziologie a jsou užívány preparáty, které jsou nejlépe tolerovány.
Po výkonech v místním znecitlivění buď může pacient ihned odejít, nebo je krátce uložen na lůžko. Po výkonech v narkose je pobyt minimalizován na nejnutnější dobu pooperační rekonvalescence. Po celou dobu pobytu je non-stop zajištěna pooperační péče vyškoleným personálem a lékařem.

Po propuštění je pacient zajištěn potřebnými léky, je domluven termín kontroly v ambulanci a pacient dostane telefon na lékaře, aby mohl eventuálně konzultovat možné problémy.
Péče po operačním výkonu je prováděna nejenom do zhojení, ale u většiny náročnějších operací v časovém odstupu ke zhodnocení kvality jizev a dosaženého výsledku. Spokojenost pacienta považujeme za základní klíč úspěchu našeho oddělení plastické a estetické chirurgie.

Úvodní informace  |   Kontakt  |   Prováděné úkony  |   Fotogalerie  |   Napište nám